Získané dotace

Inovace výroby a oprav železničních dvojkolí

Název projektu: Inovace výroby a oprav železničních dvojkolí

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Místo realizace projektu: 560 02 Česká Třebová, Semanínská 580

Cíl: Cílem je zvýšení výrobních a opravárenských ploch, doplnění a inovace technologické základny při opravách a výrobě spalovacích motorů, podvozků a dvojkolí železničních kolejových vozidel.

Datum zahájení projektu: 2.5.2016

Termín ukončení projektu: 31.12.2018