Finanční úsek

Ing. Michal Holý

finanční ředitel
tel.: +420 325 518 806
e-mail: michal.holy@czloko.cz

Romana Szitová

vedoucí controllingu
tel.: +420 325 518 843
e-mail: romana.szitova@czloko.cz

Ing. Jana Staňková

hlavní účetní
tel.: +420 325 518 815
e-mail: jana.stankova@czloko.cz